Dansk Køledag f.m.b.a.

Dansk Køledag f.m.b.a.....

Målsætning og formål for foreningen:

Det er foreningen Dansk Køledag f.m.b.a.´s målsætning at formidle viden og information til alle grene af kølebranchen, herunder rådgivende firmaer, grossister, installatører, brugere, undervisningsinstitutioner samt til andre personer og virksomheder, der arbejder med eller anvender den med køleteknologien forbundne teori, komponenter og produkter.

Informationen skal gives på en sådan måde, at personer og virksomheder får det bedst mulige udgangspunkt for beslutninger i hvilke køletekniske forhold eller teknologier indgår.

Med henblik på at opfylde målsætningen afholder foreningen en årlig event under navnet 'Danske Køledage'.

I forbindelse med arrangementet 'Danske Køledage' kan der uddeles en ærespris.

Andre beslægtede aktiviteter kan besluttes og gennemføres af foreningen Dansk Køledag f.m.b.a.´s bestyrelse med henblik på at opfylde foreningens målsætning.